Studijní a vědecká knihovna - HK  ——  High Museum of Art  ——  Zastřešení kostela St.Pius  ——  Museum aan de Strom  ——  Expozice Slavia  
Interiér outdoorového obchodu  ——  Sportovně relaxační centrum  ——  Technorama  ——  Muzeum skla a bižuterie  ——  Rodinná usedlost Fojtka  
Dům u třetí jamky  ——  Letenské sady  ——  Horní Počernice II  ——  Náplavní 2/1772  ——  Infosystém Letenských sadů  
Rodinný dům Semčice  ——  Rodinný dům Nebušice  ——  Interiér Barrandov  ——  Penzion Borová Lada  ——  Půdní vestavba Terronská  
Gymnázium Arabská   ——  Rodinný dům Říčany  ——  Rekonstrukce řadového domu Ořechovka  ——  CoolHouse  ——  Podzemní domy Horní Počernice  
Revitalizace Staroměstského náměstí Mladá Boleslav  ——  Interiér bytu, Vyšehrad  ——  Rodinný dvojdům Hanspaulka  ——  Rodinný dům Hanspaulka  
Rodinný dům Nebušice II  ——  Rodinný dům Líny  

Obytný soubor Horní Počernice II

Záměrem projektu je eliminace negativních vlivů místa a navržení domů s nízkoenergetickými charakteristikami v soužití s přírodou, při maximálním využití plošných koeficientů pozemku. Obytný soubor se skládá ze tří pavlačových, jednoho schodišťového domu, administrativní budovy s luxusním bydlením a sedmi "podzemních" domů. Urbanistické řešení pozemku vytváří klidovou zónu odcloněnou od přilehlé rušné komunikace plnou zeleně. Doprava v klidu je řešena pomocí podzemní páteřní komunikace ve vazbě na jednotlivé domy - "0 aut, samá zeleň".

projekt:2007
autor:Dalibor Hlaváček, Michal Hlaváček, Ondřej Kamenický, Michaela Řeřichová, Michal Širmer
spolupráce:Hana Eisenbergerová
vizualizace:Lenka Herinková, Josef Hlavatý
vizualizace - nadhled od východu
vizualizace - nadhled od jihozápadu
vizualizace - nadhled od severozápadu
vizualizace - nadhled od severovýchodu
vizualizace - pavlačové domy
vizualizace - pavlačové domy
vizualizace - schodišťové domy
situace
řez územím
pavlačový dům - typický půdorys
pavlačový dům - pohled jižní
pavlačový dům - pohled severní
vizualizace - nadhled od východu
vizualizace - nadhled od východu