Studijní a vědecká knihovna - HK  ——  High Museum of Art  ——  Zastřešení kostela St.Pius  ——  Museum aan de Strom  ——  Expozice Slavia  
Interiér outdoorového obchodu  ——  Sportovně relaxační centrum  ——  Technorama  ——  Muzeum skla a bižuterie  ——  Rodinná usedlost Fojtka  
Dům u třetí jamky  ——  Letenské sady  ——  Horní Počernice II  ——  Náplavní 2/1772  ——  Infosystém Letenských sadů  
Rodinný dům Semčice  ——  Rodinný dům Nebušice  ——  Interiér Barrandov  ——  Penzion Borová Lada  ——  Půdní vestavba Terronská  
Gymnázium Arabská   ——  Rodinný dům Říčany  ——  Rekonstrukce řadového domu Ořechovka  ——  CoolHouse  ——  Podzemní domy Horní Počernice  
Revitalizace Staroměstského náměstí Mladá Boleslav  ——  Interiér bytu, Vyšehrad  ——  Rodinný dvojdům Hanspaulka  ——  Rodinný dům Hanspaulka  
Rodinný dům Nebušice II  ——  Rodinný dům Líny  

Letenské sady - západní nástup a okolí Hanavského pavilonu

Letenské sady jsou místem celoměstského významu, s důležitými historickými vazbami. Ústředním mottem navrhovaných úprav je snaha zatraktivnit prostředí Letenských sadů a nabídnout návštěvníkovi různé alternativy k zastavení, posezení a odpočinku.

Koncepce úprav - zejména komunikací, mobiliáře a osvětlení - je jednoduchá, nenápadná, prostá architektonické okázalosti, aby byla schopná obstát v celém území Letenských sadů s rozmanitým charakterem prostorů. V obou řešených částech je s drobnými úpravami zachována půdorysná stopa stávajících komunikací. Funkční hierarchie cest je podpořena úpravou povrchů - pro hlavní "bruslařské" cesty je použit živičný povrch z probarveného asfaltu s lemováním z dlažebních kostek, užší cesty k Hanavskému pavilonu nebo na nábřeží budou mít celodlážděný povrch. Návrh se snaží rozostřit hranici mezi komunikacemi a zelenými plochami - cesty jsou lemovány žulovými kostkami, které jsou roztroušeny do ploch trávníku, podobně jako dlažba pod lavičkami u cest a posezení se stolky. Návštěvníka parku zveme k pobytu na zelených plochách.

Související: Infosystém Letenských sadů


projekt:2004-2005
realizace:2008
autor:Jan Cyrany, Dalibor Hlaváček, Štěpánka Šmídová
fotografie:Dalibor Hlaváček
vizualizace:Jan Cyrany
původní stav
původní stav
zákres - západní nástup do Letenských sadů
zákres - západní nástup do Letenských sadů
zákres - okolí Hanavského pavilonu
zákres - západní nástup do Letenských sadů z ulice Badeniho
situace - západní nástup do Letenských sadů
situace - okolí Hanavského pavilonu
původní stav
původní stav