Studijní a vědecká knihovna - HK  ——  High Museum of Art  ——  Zastřešení kostela St.Pius  ——  Museum aan de Strom  ——  Expozice Slavia  
Interiér outdoorového obchodu  ——  Sportovně relaxační centrum  ——  Technorama  ——  Muzeum skla a bižuterie  ——  Rodinná usedlost Fojtka  
Dům u třetí jamky  ——  Letenské sady  ——  Horní Počernice II  ——  Náplavní 2/1772  ——  Infosystém Letenských sadů  
Rodinný dům Semčice  ——  Rodinný dům Nebušice  ——  Interiér Barrandov  ——  Penzion Borová Lada  ——  Půdní vestavba Terronská  
Gymnázium Arabská   ——  Rodinný dům Říčany  ——  Rekonstrukce řadového domu Ořechovka  ——  CoolHouse  ——  Podzemní domy Horní Počernice  
Revitalizace Staroměstského náměstí Mladá Boleslav  ——  Interiér bytu, Vyšehrad  ——  Rodinný dvojdům Hanspaulka  ——  Rodinný dům Hanspaulka  
Rodinný dům Nebušice II  ——  Rodinný dům Líny  

Rodinný dům Líny

Celkový koncept domu určily především vztahy s jeho okolím. Za prvé vztah k vesnici Líny jako celku. Dům svojí formou s šikmou střechou, velikostí i použitými materiály zapadá do místního tradičně vesnického prostředí. Za druhé vztah k sousednímu domu, který obývá rodina klientů. Dům proto musí být vstřícný a otevřený, zároveň ale mladé rodině poskytovat dostatek soukromí. Třetím faktorem je vztah k okolní zahradě. Poloha domu na pozemku byla určena snahou zachovat krásnou zahradu co možná největší a nejcelistvější. Středem zahrady je vzrostlý ořech, na který se otvírá pohled z venkovní terasy. Umístění dveřních a okenních otvorů ve stěnách naproti sobě otevírá pohledové osy skrze dům a dělá ho transparentním bez oslabení pocitu bezpečí, který je pro rodinný dům tak důležitý.

projekt:2017
autor:Dalibor Hlaváček, Zuzana Kučerová
vizualizace:Martin Král