Studijní a vědecká knihovna - HK  ——  High Museum of Art  ——  Zastřešení kostela St.Pius  ——  Museum aan de Strom  ——  Expozice Slavia  
Interiér outdoorového obchodu  ——  Sportovně relaxační centrum  ——  Technorama  ——  Muzeum skla a bižuterie  ——  Rodinná usedlost Fojtka  
Dům u třetí jamky  ——  Letenské sady  ——  Horní Počernice II  ——  Náplavní 2/1772  ——  Infosystém Letenských sadů  
Rodinný dům Semčice  ——  Rodinný dům Nebušice  ——  Interiér Barrandov  ——  Penzion Borová Lada  ——  Půdní vestavba Terronská  
Gymnázium Arabská   ——  Rodinný dům Říčany  ——  Rekonstrukce řadového domu Ořechovka  ——  CoolHouse  ——  Podzemní domy Horní Počernice  
Revitalizace Staroměstského náměstí Mladá Boleslav  ——  Interiér bytu, Vyšehrad  ——  Rodinný dvojdům Hanspaulka  ——  Rodinný dům Hanspaulka  
Rodinný dům Nebušice II  ——  Rodinný dům Líny  

Studijní a vědecká knihovna - Hradec Králové

Knihovnicko informační centrum Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové s předpokládaným počtem 1 300 000 umístěných svazků leží na jižním okraji historického jádra města na břehu řeky Orlice, naproti Střední průmyslové škole od architekta Gočára. Návrh se snaží o redefinování úlohy moderní knihovny – ta se stává nejen zdrojem informací, ale je i místem k odpočinku a nabízí široké spektrum kulturně společenských aktivit. Knihovna ruší hranici mezi exteriérem a interiérem, vtahuje do sebe i náhodné kolemjdoucí.

Důležitým prvkem konceptu je átrium, které dává prostor ke zklidnění mysli před vstupem do knihovny samotné. Stává se místem setkávání, aktivit a happeningů, které mohou expandovat až do parku před knihovnou. V čele atria se nachází hlavní vstup do knihovny. Nad ním je zavěšený multimediální panel, který umožňuje projekci informací, klipů a filmů.

Terracottový obklad knihovny je reakcí na typické hradecké tvarosloví režné cihly, které je použito například na Gočárově budově SPŠ. Způsob jeho aplikace, stejně jako konfigurace ostatních fasád, se snaží o navození dojmu lehkosti a vzdušnosti.


projekt:2003
autor:Dalibor Hlaváček
fotografie:Filip Šlapal
model:Dalibor Hlaváček
vizualizace - pohled od nábřeží
vizualizace - pohled severovýchodní
vizualizace - interiér átria
vizualizace - interiér átria
vizualizace - detail fasády
vizualizace - pohled jihovýchodní
zákres - pohled od mostu přes řeku Orlici
zákres - pohled z věže kostela Svatého Ducha
vizualizace - nadhled od severu
vizualizace - ortopohled
model
model
model
model
situace
vizualizace - pohled od nábřeží
vizualizace - pohled od nábřeží