Studijní a vědecká knihovna - HK  ——  High Museum of Art  ——  Zastřešení kostela St.Pius  ——  Museum aan de Strom  ——  Expozice Slavia  
Interiér outdoorového obchodu  ——  Sportovně relaxační centrum  ——  Technorama  ——  Muzeum skla a bižuterie  ——  Rodinná usedlost Fojtka  
Dům u třetí jamky  ——  Letenské sady  ——  Horní Počernice II  ——  Náplavní 2/1772  ——  Infosystém Letenských sadů  
Rodinný dům Semčice  ——  Rodinný dům Nebušice  ——  Interiér Barrandov  ——  Penzion Borová Lada  ——  Půdní vestavba Terronská  
Gymnázium Arabská   ——  Rodinný dům Říčany  ——  Rekonstrukce řadového domu Ořechovka  ——  CoolHouse  ——  Podzemní domy Horní Počernice  
Revitalizace Staroměstského náměstí Mladá Boleslav  ——  Interiér bytu, Vyšehrad  ——  Rodinný dvojdům Hanspaulka  ——  Rodinný dům Hanspaulka  
Rodinný dům Nebušice II  ——  Rodinný dům Líny  

Technorama Emila Škody - Plzeň

Technorama Emila Škody je interaktivní technické muzeum a vzdělávací centrum, jehož posláním je podnítit zájem o technické obory především u mladé generace. Vzniká rekonstrukcí haly PJ55 v areálu plzeňské "Škodovky", která původně sloužila na výrobu železničních lokomotiv. Součástí Technoramy jsou rozsáhlé výstavní prostory, víceúčelový multimediální sál, technické a administrativní zázemí, depozitář a exteriérový exhibiční prostor.

Architektonický výraz objektu je založen především na kontrastu původní industriální architektury s nově realizovanými prvky. Budova sama se stává součástí muzea. Původní konstrukce jsou očištěny od nežádoucích dodatečně realizovaných prvků, obnovena profilace fasád, jsou zrestaurovány původní mostové jeřáby. Nejzřetelnějším novým prvkem je prosklená nika vstupu, která je výrazným orientačním prvkem a pomáhá zdůraznit nové urbanisticko funkční a dopravní vazby. Z hlediska vnitřního výrazu je především kladen důraz na zachování kontinuity a majestátnosti halových prostorů.

Projekt byl navržen v rámci působení u Hlaváček & partner.

projekt:2005-2006
autor:Dalibor Hlaváček, Michal Hlaváček
spolupráce:Jan Cyrany, Martin Kabátník, Daniela Maxová
vizualizace:Jan Cyrany, Dalibor Hlaváček
vizualizace - nadhled od východu
vizualizace - pohled od východu
vizualizace - nadhled od jihovýchodu
vizualizace - noční pohled
vizualizace - noční pohled
vizualizace - detail multimediálního sálu
vizualizace - detail multimediálního sálu
vizualizace - detail přístavku s edukačními prostory
půdorys přízemí
půdorys 1.patra
řez příčný
vizualizace - nadhled od východu
vizualizace - nadhled od východu