Studijní a vědecká knihovna - HK  ——  High Museum of Art  ——  Zastřešení kostela St.Pius  ——  Museum aan de Strom  ——  Expozice Slavia  
Interiér outdoorového obchodu  ——  Sportovně relaxační centrum  ——  Technorama  ——  Muzeum skla a bižuterie  ——  Rodinná usedlost Fojtka  
Dům u třetí jamky  ——  Letenské sady  ——  Horní Počernice II  ——  Náplavní 2/1772  ——  Infosystém Letenských sadů  
Rodinný dům Semčice  ——  Rodinný dům Nebušice  ——  Interiér Barrandov  ——  Penzion Borová Lada  ——  Půdní vestavba Terronská  
Gymnázium Arabská   ——  Rodinný dům Říčany  ——  Rekonstrukce řadového domu Ořechovka  ——  CoolHouse  ——  Podzemní domy Horní Počernice  
Revitalizace Staroměstského náměstí Mladá Boleslav  ——  Interiér bytu, Vyšehrad  ——  Rodinný dvojdům Hanspaulka  ——  Rodinný dům Hanspaulka  
Rodinný dům Nebušice II  ——  Rodinný dům Líny  

Zastřešení kostela St.Pius - Kolín nad Rýnem, Německo

Koncepce zastřešení hlavní lodi kostela St.Pius v Kolíně nad Rýnem inovativním způsobem využívá specifických statických vlastností skla, především jeho příznivého chování v tlaku. Hlavním nosným prvkem je skleněný prostorový příhradový nosník - všechny tlačené části nosníku jsou navrženy ze skleněných tabulí, tah je přenášen pomocí skleněných vláken a ocelových lan. Použitím holograficko – optické fólie bylo dosaženo nevšední světelné kvality interiéru díky působení difúzního světla a barevných efektů. Návrh vznikal na půdě RWTH v Aachenu, ověřování konceptu probíhalo pomocí modelu v měřítku 1:4. Projekt byl vystaven na veletrhu Glasstec 2002 v Düsseldorfu.


projekt:2000-2001
autor:Jan Cyrany, Dalibor Hlaváček
spolupráce:R.Heiringhoff, F.Nietzsche, J.Wurm
fotografie:Dalibor Hlaváček
model:J.Cyrany, R.Heiringhoff, D.Hlaváček, F.Nietzsche, J.Wurm
hmotový model
hmotový model
skleněný model střešního nosníku 1:4
skleněný model střešního nosníku 1:4
skleněný model střešního nosníku 1:4
skleněný model střešního nosníku 1:4
skleněný model střešního nosníku 1:4
schema konstrukce
hmotový model
hmotový model