Navrhujeme, abychom postavili. Pracujeme na domech od začátku do konce,
od první skici do posledního detailu kliky. Jedině tak může vzniknout dobrá architektura.

idhea

Zabýváme se architekturou, urbanismem, interiérovým a průmyslovým designem a projektovým managementem. Základem naší práce je komplexní přístup, od koncepčních řešení po architektonický detail. Naše architektonické studio těží z rodinné tradice. Architektura je zakořeněna hluboko v našich genech, architekti byli naši dědečkové i rodiče. Architekturu vnímáme jako poslání, službu klientovi i společnosti.

Na problematiku stavění nahlížíme souborně, včetně sociálních, psychologických, estetických, ekonomických a ekologických aspektů. Nejdůležitější architektonickou kvalitou je pro nás to, aby se člověk v námi projektovaných domech cítil příjemně a aby se do nich rád vracel.

Úzce spolupracujeme s výzkumnými institucemi a akademickou sférou. Podílíme se na výuce a výzkumu na Fakultě architektury ČVUT v Praze – největší fakultě architektury v České republice. Dalibor Hlaváček je vedoucím Ústavu navrhování II a společně s Martinem Čeňkem zde také vede vlastní atelier a výzkum se zaměřením na udržitelnou architekturu a metody architektonického navrhování. Ludvík Holub se na Fakultě architektury ČVUT pravidelně účastní kritik ateliérových projektů.

dalibor hlaváček

Autorizovaný architekt a pedagog na Fakultě architektury ČVUT v Praze, kde také vystudoval a v roce 2019 byl jmenován docentem. Mezi lety 2001 až 2002 působil v Renzo Piano Building Workshop v italském Janově, v letech 2005 až 2008 v architektonickém atelieru Hlaváček a partner (nyní Hlaváček architekti), od roku 2008 vede ateliér idhea architekti. Je autorem a spoluautorem mnoha oceněných staveb. Je členem řídícího výboru Evropské asociace pro architektonické vzdělávání (EAAE), na Fakultě architektury ČVUT vede návrhový ateliér, od roku 2018 je vedoucím Ústavu navrhování II.

náš tým

doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.
Ing. arch. Ludvík Holub
Ing. arch. Zuzana Kučerová
Ing. arch. Klára Novotná
Bc. Jana Hlaváčková

Externí spolupráce:
Ing. arch. Martin Král
Ing. arch. Petr Vošmik

odkazy

FA ČVUT, Ústav navrhování II
FA ČVUT, Ateliér Hlaváček – Čeněk