Studijní a vědecká knihovna - HK  ——  High Museum of Art  ——  Zastřešení kostela St.Pius  ——  Museum aan de Strom  ——  Expozice Slavia  
Interiér outdoorového obchodu  ——  Sportovně relaxační centrum  ——  Technorama  ——  Muzeum skla a bižuterie  ——  Rodinná usedlost Fojtka  
Dům u třetí jamky  ——  Letenské sady  ——  Horní Počernice II  ——  Náplavní 2/1772  ——  Infosystém Letenských sadů  
Rodinný dům Semčice  ——  Rodinný dům Nebušice  ——  Interiér Barrandov  ——  Penzion Borová Lada  ——  Půdní vestavba Terronská  
Gymnázium Arabská   ——  Rodinný dům Říčany  ——  Rekonstrukce řadového domu Ořechovka  ——  CoolHouse  ——  Podzemní domy Horní Počernice  
Revitalizace Staroměstského náměstí Mladá Boleslav  ——  Interiér bytu, Vyšehrad  ——  Rodinný dvojdům Hanspaulka  ——  Rodinný dům Hanspaulka  
Rodinný dům Nebušice II  ——  Rodinný dům Líny  

Gymnázium Arabská - revitalizace a dostavba

Koncepce řešení: ústředním mottem projektu je revitalizace školního dvora a jeho navrácení do centra života školy. Ze dvora se stane multifunkční parkově upravený prostor, který umožní studium na čerstvém vzduchu, pořádání kulturních aktivit nebo nabídne studentům prostor k trávení času v době přestávek a prodlev ve výuce. Dvorní přístavba s kapacitními šatnami s individuálními skříňkami, doplněná o šatnu v části foyer, nahradí stávající šatní kóje ve foyer budovy. Součástí dvorní přístavby šaten bude výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a přístupová rampa, do objektu bude zaintegrováno únikové schodiště z prostoru tělocvičny v 1. patře budovy.

Sportovně - kulturní přístavba bude napojena na stávající budovu pomocí spojovacího mostu. Bude obsahovat multimediální aulu, která bude sloužit pro celoškolní akce a mimoškolní aktivity studentů. Dále je zde navržen víceúčelový prostor tělocvičny s malou tribunou pro diváky, posilovna a sál pro aerobik. Součástí objektu bude zázemí pro hosty a účinkující, ideenforum a café s terasou pro zajištění větších sportovních nebo kulturních akcí. Maximální aplikace přírodních materiálů, především dřeva a vegetačních střech, zabezbečí vysokou kvalitu životního prostředí vně i vevnitř budovy.


projekt:2008
realizace:2009-2010
autor:Dalibor Hlaváček
spolupráce:Michal Hlaváček, Ludvík Holub, Pavel Lupač
fotografie:Dalibor Hlaváček
vizualizace:Neovisual (Jan Pospíšil)
fotografie - původní stav
infografika - problémový výkres
infografika - principy řešení
infografika - filozofie
infografika - filozofie
infografika - šatny
infografika - schematický řez šatnami
šatny - vizualizace interiéru
šatny - pohled severovýchodní
šatny - pohled severní
šatny - příčný řez
infografika - tělocvična
infografika - tělovična
nahled od jihovýchodu
nadhled - pohled ze severu
tělocvična - pohled od jihu
tělocvična - pohled ze severu
Gymnázium Arabská - nový objekt šaten
fotografie - původní stav
fotografie - původní stav