Studijní a vědecká knihovna - HK  ——  High Museum of Art  ——  Zastřešení kostela St.Pius  ——  Museum aan de Strom  ——  Expozice Slavia  
Interiér outdoorového obchodu  ——  Sportovně relaxační centrum  ——  Technorama  ——  Muzeum skla a bižuterie  ——  Rodinná usedlost Fojtka  
Dům u třetí jamky  ——  Letenské sady  ——  Horní Počernice II  ——  Náplavní 2/1772  ——  Infosystém Letenských sadů  
Rodinný dům Semčice  ——  Rodinný dům Nebušice  ——  Interiér Barrandov  ——  Penzion Borová Lada  ——  Půdní vestavba Terronská  
Gymnázium Arabská   ——  Rodinný dům Říčany  ——  Rekonstrukce řadového domu Ořechovka  ——  CoolHouse  ——  Podzemní domy Horní Počernice  
Revitalizace Staroměstského náměstí Mladá Boleslav  ——  Interiér bytu, Vyšehrad  ——  Rodinný dvojdům Hanspaulka  ——  Rodinný dům Hanspaulka  
Rodinný dům Nebušice II  ——  Rodinný dům Líny  

Infosystém Letenských sadů

Navrhovaný informační systém má za úkol přehledným způsobem informovat návštěvníka o polohopisu Letenských sadů, o jejich stručné historii, o režimu a omezeních provozu, akcentovat významné architektonické prvky a poskytnout o nich stručnou informaci. Systém rozcestníků provede návštěvníka skrz celý park a navede ho na významné objekty v rámci parku a na důležité lokality mimo území parku. Zvláštní kapitolou jsou informační cedule, které informují o přírodní památce Letenský profil.

Navrhované prvky informačního systému jsou jednoduché, nenápadné a prosté architektonické okázalosti, aby byly schopné obstát v celém území Letenských sadů s rozmanitým charakterem prostorů a s rozmanitým kontextem.

Systém reaguje na potřebu investora být nezávislý na dodavateli. Jednoduchý způsob konstrukce umožňuje investorovi realizovat systém pomocí jakékoliv zámečnické firmy.

Související: Letenské sady

projekt:2005-2007
realizace:2007
autor:Jan Cyrany, Dalibor Hlaváček, Štěpánka Šmídová
fotografie:Dalibor Hlaváček, Filip Šlapal
vizualizace:Jan Cyrany
původní stav
původní stav
koncepční skica
koncepční skica
koncepční skica
vizualizace - hlavní informační panel
vizualizace - informační panel
vizualizace - letenský profil
vizualizace - psí tabulka
hlavní informační panel
hlavní informační panel
informační panel
informační panel
letenský profil a biokoridor
revitalizace biokoridoru
psí tabulka
rozcestník
rozcestník
rozcestník
původní stav
původní stav