Studijní a vědecká knihovna - HK  ——  High Museum of Art  ——  Zastřešení kostela St.Pius  ——  Museum aan de Strom  ——  Expozice Slavia  
Interiér outdoorového obchodu  ——  Sportovně relaxační centrum  ——  Technorama  ——  Muzeum skla a bižuterie  ——  Rodinná usedlost Fojtka  
Dům u třetí jamky  ——  Letenské sady  ——  Horní Počernice II  ——  Náplavní 2/1772  ——  Infosystém Letenských sadů  
Rodinný dům Semčice  ——  Rodinný dům Nebušice  ——  Interiér Barrandov  ——  Penzion Borová Lada  ——  Půdní vestavba Terronská  
Gymnázium Arabská   ——  Rodinný dům Říčany  ——  Rekonstrukce řadového domu Ořechovka  ——  CoolHouse  ——  Podzemní domy Horní Počernice  
Revitalizace Staroměstského náměstí Mladá Boleslav  ——  Interiér bytu, Vyšehrad  ——  Rodinný dvojdům Hanspaulka  ——  Rodinný dům Hanspaulka  
Rodinný dům Nebušice II  ——  Rodinný dům Líny  

Penzion Borová Lada

Objekt rodinného penzionu s ubytovací kapacitou 20lůžek a dvěma byty pro stálé bydlení se nachází v obci Borová Lada, CHKO Šumava. Skládá se ze dvou hmot s převažující obytnou funkcí a z přízemního podsklepeného objektu, který obsahuje doplňkové služby a technické prostory společné pro obě obytné části.

Jednotlivé hmoty domu jsou půdorysně uspořádány do tvaru písmene „L“ a vytvářejí tak intimní prostor dvora. Tento architektonický prvek byl inspirován tradiční vesnickou zástavbou, kde dvůr tvoří ústřední prvek dispozice a funguje jako poloveřejný prostor s výraznou společenskou funkcí a chrání osazenstvo domu před nepřízní počasí, v tomto případě před převládajícímí severozápadními větry a ruchem od příjezdové komunikace.

Okenní otvory na exponovaných částech domu svým charakterem a měřítkem navazují na architekturu typickou pro tuto oblast. Části domu, které nejsou vystavené pohledům z krajiny ani okolí mají navržená francouzská okna, která zprostředkovávají velkorysé optické propojení interiéru s exteriérem. Použity jsou převážně přírodní materiály – kamenný obklad, dřevěné obložení na peření a střešní krytina z pokrývačské břidlice. Okenní výplně jsou navrhovány jako hliníkové s nízkoenergetickým zasklením.

projekt:2007-2008
realizace:2010
autor:Dalibor Hlaváček
spolupráce:Jan Cyrany, Josef Hlavatý, Lenka Herynková, Daniela Maxová
vizualizace:Jan Cyrany
situace současného stavu
zákres - pohled od příjezdu z Borové Lady
vizualizace - nadhled od jihozápadu
vizualizace - nadhled od severozápadu
vizualizace - pohled od severozápadu
vizualizace - detail dvora
vizualizace - ortopohled
půdorys přízemí
půdorys 1.patra
řez příčný
situace současného stavu
situace současného stavu